42

Аудиоразходка

Аудиоразходка

Тази аудиоразходка обикаля част от действителните места, познати от епизодите. Началната й точка е Домът на киното в София.

В 13 ч. на 23 септември ви каним да се разходим заедно. Ако я слушате тогава, заповядайте от 14 ч. на втория етаж на киното да се видим.

Черпете ни кафе: https://www.buymeacoffee.com/gradskidetektiv