7

Епизод 7: Мои скъпи приятели футуристи

Епизод 7: Мои скъпи приятели футуристи
"Шуми Марица" в изпълнение на една от първите рокзвезди на европейския авангард, раждането на нойз музиката и краткия полет на футуризма из българските земи.

С Ирина Генова, изкуствовед

Филипо Томазо Маринети, поет, идеолог и импресарио на футуризма

Музика: Ангел Додов

В епизода са използвани оригинални записи, съхранявани от The Center for Programs in Contemporary Writing на Пенсилванския университет:
Definizione Di Futurismo (1924) 
La Battaglia Di Adrianopoli (recorded 1924)
Luigi Russolo - Risveglio Di Una Citta (1913)

и цитати от "Манифест на футуризма" в превод на Нева Мичева, "Изкуството на шумовете" 
в превод на Тодор Карастоянов, "Българският аероплан или как Балканските войни родиха 
футуризма" на Георги Господинов и "Една италианска чувствителност, родена в Египет" -
откъс от мемоарите на Маринети, публикуван в "Литературен вестник" в превод на Нева Мичева.


Последвайте ни във фейсбук за изображения от оригиналното издание на "Дзанг тумб тумб" 
и още произведения на футуризма.